מחיקת רישום פלילי ושינוי עילת סגירה של תיק פלילי

כאשר מוגשת תלונה נגד אדם במשטרה לרוב תפתח חקירה ובסיומה גורם במשטרה ו/או בפרקליטות (תלוי בסוג העבירה) יחליט האם תיק החקירה ייסגר או יוגש כתב אישום כנגד החשוד.

תיק חקירה פלילי ייסגר בעילה אחת מתוך שלוש עילות סגירה:

  1. "העדר אשמה פלילית" – תיקים בהם אין כל ראיה אשר קושרת את החשוד לביצועה של עבירה, ובמילים אחרות, לא ניתן לייחס לו אשמה.
  2. "נסיבות העניין אינן מצדיקות העמדה לדין" – מדובר בקביעה של מדיניות כי אין תועלת ציבורית בהעמדה לדין של החשוד למשפט פלילי.
  3. "העדר ראיות מספיקות" – למשטרה אין מספיק ראיות להביא להרשעתו של החשוד, בעבירה שיוחסה לו.

יש לציין כי גורמים במשטרה ו/או בפרקליטות אינם נוטים לסגור בקלות תיקי חקירה בעילת סגירה של "העדר אשמה פלילית". זאת בשל העובדה כי מדובר בעילת הסגירה היחידה, שלאורה יימחק זכר לקיומה של חקירה כנגד החשוד במרשם הפלילי.

בסיומה של חקירה וגיבוש החלטה לסגור את תיק החקירה, תישלח לחשוד הודעה על החלטה לסגור את תיק החקירה בעניינו בציונה של עילת הסגירה. במקביל, הודעה זו תשלח גם למתלונן בתיק. יש לציין כי הן החשוד והן המתלונן יכולים להשיג על החלטה זו.

הרצון להגשת בקשה לשינוי עילת סגירה של תיק פלילי עולה כאשר תיק החקירה נסגר באחת משתי עילות הסגירה האחרונות שצויינו לעיל: "נסיבות העניין אינן מצדיקות העמדה לדין" או "העדר ראיות מספיקות". כאמור, סגירת תיק חקירה בעילות אלו מותירה רישום פלילי לעומת עילת הסגירה של "העדר אשמה פלילית".

החשיבות לשינוי עילת סגירה ו/או מחיקת הרישום הפלילי לעתיד המקצועי ו/או האישי של החשוד

לא פעם אנו מתבקשים להציג "תעודת יושר" (הצגת גיליון רישום פלילי) בנסיבות שונות, בין אם לצורך גיוס לצה"ל, לצורך קבלת אשרת כניסה למדינות מסוימות בחו"ל, לצורך קבלה למג
ורים במושבים מסוימים בארץ או לצורך קבלה למקום עבודה (כוחות הביטחון, רשויות מקומיות, מוסדות מדינה, עיסוק בראיית חשבון, עיסוק בעריכת דין ומקצועות נוספים). קיומו של רישום פלילי עלול למנוע ו/או להקשות על אדם להתקדם בחייו המקצועיים ו/או האישיים, ולמעשה מהווה מעין "כתם" המותיר ספק בדבר אשמתו בעבירה.

לצורך שינוי עילת סגירה יש לפנות לגורם הרלוונטי בבקשה מנומקת בכתב לשנות את עילת הסגירה בתיק הפלילי מעילה של "העדר ראיות מספיקות" או מעילה של "נסיבות העניין אינן מצדיקות העמדה לדין" לעילת סגירה של "העדר אשמה פלילית". קבלת בקשתו של החשוד תוביל למחיקת הרישום לחלוטין מגיליון המרשם הפלילי.

מתי נגיש בקשה לשינוי עילת סגירה של תיק פלילי?

  • תיקים ללא ראיות הקושרות את החשוד לביצוע העבירה.
  • כאשר קיימות בתיק ראיות סותרות.
  • קיימות ראיות חד משמעיות שהמתלונן מסר עדות שקר.
  • נימוק מלפנים משורת הדין – קיומו של רישום פלילי עלול לפגוע בעתידו המקצועי ו/או האישי של החשוד.

ישנה חשיבות גבוהה כי עו"ד פלילי יאסוף את כל המידע הנחוץ לשם הכנה וניסוח בקשה מנומקת לשינוי עילת הסגירה, תוך הדגשת נסיבותיו האישיות של הלקוח והנסיבות העולות מן התיק, במטרה להגדיל את סיכוייה להתקבל.
להתייעצות – צרו קשר עכשיו ללא התחייבות.

נדגיש כי הגשת בקשה לשינוי עילת סגירה של תיק פלילי אינה עניין שיש להקל בו ראש ועשויה לחרוץ גורלות בנוגע לעתידו של החשוד הן בהיבט האישי והן בהיבט המקצועי. הבקשה לשינוי עילת סגירה מופנית אל התובע בתיק, אשר מחליט האם לקבלה או לדחותה. יש לציין כי אם התובע (הגוף שסגר את התיק) מחליט לדחותה – אין זה אומר כי מדובר בהחלטה סופית.
החשוד רשאי, תוך 60 יום, להגיש ערר בכתב, על ההחלטה לדחות את הבקשה לשינוי עילת הסגירה, בתיק שבעניינו. הערר יוגש בכתב בצירוף כל הנימוקים הרלוונטיים ומסמכים נוספים לגוף שסגר את התיק והוא יעבירו לטיפולה של מחלקת עררים. לא ניתן להגיש ערר נוסף על ההחלטה שהתקבלה בערר.

לקבלת ייעוץ והגשת בקשה לשינוי עילת סגירה של תיק פלילי – צרו קשר עכשיו ללא התחייבות.


אין לראות באמור לעיל משום ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי ו/או מצג ו/או חוות דעת משפטית. החומרים באתר הנם לידע כללי בלבד ואין להסתמך ו/או לפעול בהתאם לאמור לעיל ללא ייעוץ משפטי עם עו"ד בנוגע למקרה הספציפי ובחינת המקרה לגופו. אין בפוסט זה כדי ליצור יחסי עו"ד-לקוח בין הקוראים לבין הכותבת או המשרד. אין לראות באתר ייעוץ משפטי או מקצועי אחר.

© כל הזכויות שמורות לשיר עדני צור משרד עו"ד, גישור ויישוב סכסוכים. אין להעתיק, להציג בפומבי או להשתמש בתכנים המפורסמים באתר, ללא קבלת אישור מפורש בכתב מהמשרד.