שימוע פלילי – כל מה שאתה צריך לדעת!

כאשר אדם נחשד בביצוע עבירת פשע* (עבירה שדינה הוא עונש מאסר העולה על 3 שנים) וחומר החקירה מועבר לרשות התביעה (תביעה משטרתית או פרקליטות), על רשות התביעה שאליה הועבר חומר חקירה לשלוח לחשוד הודעה על כך על פי סעיף 60א לחוק סדר הדין הפלילי (להלן: "הודעה" או "מכתב יידוע לחשוד"). חריג: פרקליט מחוז או ראש יחידת התביעות רשאי להחליט כי קיימת עילה להימנע משליחת מכתב יידוע לחשוד בנסיבות העניין.

משמעות ההודעה ותחילת מרוץ הזמנים
מרבית החשודים שמקבלים מכתב יידוע אינם מבינים כי המכתב מאפשר להם לממש את זכותם לשימוע ומעניק להם הזדמנות לשכנע את התביעה להימנע מהגשת כתב אישום, שכן המילים "שימוע" או "זכות לשימוע" אינן נזכרות בו. בכל מכתב יידוע שנשלח לביתו של חשוד תופיע הודעה דומה וסטנדרטית, בה יצוין כי חומר החקירה הועבר לרשותה וכתובתה של רשות התביעה הרלוונטית שאליה ניתן לפנות בכתב לבירורים ולהצגת טיעונים.
יודגש כי מיום קבלת מכתב היידוע מתחיל מרוץ הזמנים, במסגרתו החשוד רשאי לפנות בכתב בבקשה מנומקת לרשות התביעה בתוך 30 ימים בלבד ולהסביר מדוע יש להימנע מהגשת כתב אישום בעניינו, או לחלופין מאישום בעבירה ספציפית. אי עמידה בלוח הזמנים עלולה להוביל להגשת כתב אישום ללא עריכת שימוע ו/או שליחת הודעה ו/או מכתב נוספים.

כאשר מתקבלת הודעה לפי סעיף 60א לחוק סדר הדין הפלילי חשוב לפעול במהרה ולהיות מודעים למרוץ הזמנים. אין להקל ראש בהזדמנות שניתנה לחשוד או במסגרת הזמן הצפופה. יש לציין כי פרקליט מחוז או ראש יחידת התביעות רשאים להחליט, מטעמים שיירשמו, כי נסיבות המקרה מצדיקות להגיש כתב אישום עוד בטרם חלפו 30 הימים, ואף בטרם פנה החשוד בבקשה להימנע מהגשת כתב אישום.

לאור העובדה כי הזכות לעיון בחומר חקירה כנגד חשוד קמה רק לאחר הגשת כתב אישום, מומלץ להיעזר בשירותיו של עו"ד פלילי לקראת עריכת השימוע. עו"ד הפלילי יפעל לשכנוע התביעה בדבר הצורך בעיון וקבלת עיקרי חומר הראיות שבידה, על מנת לממש באופן סביר את הזכות לשימוע ויכולתו להתייחס ולהציג טיעונים המתייחסים לחומר החקירה. בנוסף, יבחן את חומר הראיות בתיק החקירה, לצורך בניית קו הגנה והצגת טיעונים משפטיים וראייתיים בשימוע שייערך עם הגורם הרלוונטי ברשות התביעה.

להתייעצות ללא התחייבות, לייצוג בשימוע פלילי ו/או ניסוח בקשה להימנע מהגשת כתב אישום – צרו קשר עכשיו!

מהו שימוע?
שימוע הנו הליך אשר נעשה טרם הגשת כתב אישום ולפני גיבושה הסופי של ההחלטה בדבר הגשת כתב אישום. במסגרת שימוע ניתנת הזדמנות לאדם שנחשד בעבירה מסוג פשע, או לבא כוחו, להציג את טענותיהם בפני רשות התביעה, ולנסות לשכנע כי חומר הראיות בתיק או האינטרס הציבורי אינם מצדיקים הגשת כתב אישום כנגד החשוד הספציפי.

על פי החוק, בקשה להימנעות מהגשת כתב אישום תעשה בכתב, אולם בפרקטיקה הרשות התובעת רשאית להסכים לערוך שימוע בעל-פה, הקלה המתאפשרת לרוב רק במידה שהחשוד מיוצג על ידי עו"ד.
לעריכת שימוע בעל-פה יש יתרונות רבים, שכן מדובר במפגש בין הצדדים פנים מול פנים, בה ניתנת האפשרות לתת מענה לשאלות המטרידות, הלכה למעשה, את התביעה וכן שימוש באמצעי שכנוע מגוונים כגון הצגת עמדתו של החשוד באופן שקשה להעבירו בכתב.

החשיבות בעריכת שימוע
שימוע עשוי להוביל לסגירת התיק כנגד החשוד ואף ניתן לנסות להשפיע על סוג עילת הסגירה (העדר אשמה, נסיבות העניין אינן מצדיקות העמדה לדין [חוסר עניין לציבור], העדר ראיות מספיקות). במקרים אחרים, ניתן לשאוף להגיע להסדר טיעון, במסגרתו יסכמו הצדדים באילו אישומים יואשם ויודה החשוד ו/או על עונש מוסכם, אליו יעתרו במסגרת הטיעונים לעונש בבית המשפט.

הזכות לשימוע היא הזדמנות פז אשר ניתנת אוטומטית בעבירות פשע בלבד, ומטרתה לאפשר לתביעה לקבל תמונת מצב כוללת ורחבה, טרם הגשת כתב אישום, לברר את האישומים ופרטי חומר החקירה כנגד החשוד ולקבל החלטה שקולה יותר. לעיתים קרובות שימוע עשוי להוביל לשינוי מהותי בעמדה הראשונית של התביעה בנוגע לחומר הראיות ו/או האינטרס הציבורי בהגשת כתב אישום כנגד החשוד הספציפי ולהשפיע על המשך ההליך הפלילי.

החשיבות בליווי של עו"ד פלילי בשימוע
מאחר שעריכת פגישת שימוע כרוכה בחשיפה אפשרית של ראיות ההגנה וכן של "קו הגנה" של החשוד, אשר היו נחשפים ללא עריכת השימוע רק במהלך המשפט, בשלב של פרשת ההגנה (לאחר טיעוני התביעה), ישנה חשיבות גבוהה להיעזר בעו"ד פלילי אשר ישקול ויבחן מה כדאי לחשוף ולשתף את התביעה בשלב זה, ובמילים אחרות אילו "קלפים" כדאי לחשוף בשלב השימוע. קיומו של שימוע עלול להוביל לאיבוד גורם ההפתעה והיתרון הטקטי שניתן לנאשם, במסגרת המשפט פלילי.

חשוד שאינו מיוצג על ידי עו"ד פלילי בשימוע עלול להפליל את עצמו ואף להשלים את הראיות שהיו חסרות להרשעתו, ובכך לגרום לנזק בלתי הפיך בקו הגנתו. הנחה רווחת היא כי שימוע יכול להסתיים רק לטובת החשוד, אך יש לציין כי רשות התביעה רשאית לבצע השלמות חקירה גם לאחר עריכת השימוע, לדוגמה במקרים בהם המידע שנחשף בפניה במהלכו מוביל לכיוונים שאינם חקרה ונחוצים לה לצורך הגשת כתב אישום מגובש יותר.
לפיכך, יש חשיבות קריטית להתייעץ ולהיעזר בעו"ד פלילי, אשר יבחן בכובד ראש את כדאיות הניצול של הזכות לשימוע במקרה הספציפי, יפעל להשגת חומר החקירה, יבחן וינתח את הראיות, יגבש קו הגנה וכן יאסוף ראיות לצורך הגנתו של החשוד וייצוגו של החשוד בשימוע בצורה משכנעת, שאינה תפגע בחשוד באם יהפוך לנאשם ויוחלט על הגשת כתב אישום.

להתייעצות ללא התחייבות, לייצוג בשימוע פלילי ו/או ניסוח בקשה להימנע מהגשת כתב אישום – צרו קשר עכשיו!

*יש לציין כי לרשות התביעה, על פי שיקול דעתה, נתונה פריבילגיה לקיים הליך שימוע, בכתב או בעל-פה, גם בתיקי חטא או עוון וזאת בהתחשב במורכבותו של התיק.אין לראות באמור לעיל משום ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי ו/או מצג ו/או חוות דעת משפטית. החומרים באתר הנם לידע כללי בלבד ואין להסתמך ו/או לפעול בהתאם לאמור לעיל ללא ייעוץ משפטי עם עו"ד בנוגע למקרה הספציפי ובחינת המקרה לגופו. אין בפוסט זה כדי ליצור יחסי עו"ד-לקוח בין הקוראים לבין הכותבת או המשרד. אין לראות באתר ייעוץ משפטי או מקצועי אחר.

© כל הזכויות שמורות לשיר עדני צור משרד עו"ד, גישור ויישוב סכסוכים. אין להעתיק, להציג בפומבי או להשתמש בתכנים המפורסמים באתר, ללא קבלת אישור מפורש בכתב מהמשרד.